Zijn kunstgraskorrels gevaarlijk?

Het RIVM heeft onderzocht of kunstgraskorrels gevaarlijk zijn in het kader van de invloed van kunstgraskorrels op de gezondheid. In 2016 is er al een onderzoek uitgevoerd door het RIVM naar het risico van kunstgraskorrels op de gezondheid in het kader van sportieve activiteiten op kunstgras. Hieruit is gebleken dat kunstgraskorrels in de vorm van rubbergranulaat geen gevaar vormt. Het risico is haast te verwaarlozen en het onderzoek wijst dan ook uit dat het verantwoord is om op kunstgrasvelden met rubbergranulaat te sporten. De korrels bevatten weliswaar allerlei stoffen, maar deze zitten als het ware vast in het granulaat. Daarom worden kunstgraskorrels niet als gevaarlijk beschouwd.

Kan mijn kind veilig spelen op kunstgras met kunstgraskorrels?

Het onderzoek dat door het RIVM is uitgevoerd, richtte zich op sportvelden die uitgevoerd zijn met kunstgras en rubbergranulaat. Hieruit is gebleken dat kunstgraskorrels niet gevaarlijk zijn om op te sporten. Het is uiteraard zo dat jonge kinderen die aan het spelen zijn op een andere manier in aanraking komen met de korrels. Er zijn kleintjes die korrels in de mond stoppen net als dat er kindjes zijn die stenen, zand of grind proeven. Het RIVM geeft aan dat het tot de verantwoordelijkheid van ouders behoort om te voorkomen dat jonge kinderen dingen in hun mond stoppen en doorslikken. Dit geldt dus ook voor rubberkorrels op een kunstgrasveld.

Zijn kunstgraskorrels bij hoge temperaturen gevaarlijk?

Het RIVM heeft onderzocht of kunstgraskorrels gevaarlijk zijn op dagen met hoge temperaturen. Het onderzoek heeft uitgewezen dat er niet meer chemische stoffen vrijkomen uit kunstgraskorrels. Er is hiervoor een indicatieve studie uitgevoerd op een dag met een temperatuur van 37 graden Celsius. Hierbij liep de temperatuur van de korrels tot 70 graden op. De geconcentreerde stoffen die in de hittedamp voorkwamen, waren zo laag dat deze geen gevaar zijn voor de gezondheid. De studie wees overigens wel uit dat de stof formaldehyde een te hoge waarde had die net boven de toegestane waarde uitkwam. Het is mogelijk dat iemand die voor een dergelijke stof gevoelig is, klachten krijgt, maar deze zijn maar kort aanwezig.

Heb ik ook kunstgraskorrels nodig voor kunstgras in mijn tuin?

De kunstgraskorrels waar het RIVM onderzoek naar heeft gedaan, betreft rubbergranulaat. Dit type korrels wordt alleen gebruikt om kunstgras sportvelden mee in te strooien om onder meer de bal niet te laten stuiteren en te snel te laten rollen. Het is dus niet nodig om voor kunstgras in de tuin kunstgraskorrels te gebruiken. Om de sprieten mooi omhoog te houden, is het mogelijk om instrooizand te gebruiken.